HERZIENE RICHTLIJN PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN

‘Sluit geen mensen uit van behandeling’

  • 5 min.
  • Richtlijn

Het heeft drie jaar geduurd, maar de herziening van de multidisciplinaire richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen uit 2008 is klaar. Psychiater Ellen Willemsen, voorzitter van de richtlijnwerkgroep Persoonlijkheidsstoornissen, over de belangrijkste updates. ‘Kijk eerder in het behandeltraject wat iemand nodig heeft op het gebied van werk of opleiding.’ De herziene richtlijn uitgelegd in vijf vragen.

1 Wat zijn de voornaamste aanpassingen in de nieuwe richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn?

‘De vorige richtlijn ging alleen over volwassenen. Dat vonden we als werkgroep best vreemd, als je bedenkt dat veel risicofactoren voor een persoonlijkheidsstoornis al vroeg in het leven aanwezig zijn. De eerste uitingen van een persoonlijkheidsstoornis doen zich voor in de adolescentie. En borderline symptomen op zestienjarige leeftijd zijn de beste voorspeller voor een borderline stoornis op achttienjarige leeftijd. Dan heeft het dus zin om een jongere van zestien jaar te behandelen. Denk aan emotieregulatie, versterking van het zelfbeeld of versterking van de impulscontrole. Hoe eerder je erbij bent hoe korter én minder gecompliceerd de behandeling is. Jongeren zijn nog in ontwikkeling. Als je ze op het goede spoor krijgt, kan de trein weer door.’&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?