FRISSE WIND: ZO ZIET DE GGZ ER IN 2050 UIT

‘Mentale gezondheid moet een onderwerp zijn van íedereen’

  • 3 min.
  • De psychiatrie in 2050

Hoe ziet de psychiatrie en het vak van psychiater er in de toekomst uit? Welke veranderingen en innovaties beïnvloeden onze kijk op de psychiatrie? In deze rubriek bieden denkers en mensen uit de praktijk hun blik op de toekomst van ons vakgebied. Deze keer een groep bestuurders van geïntegreerde ggz-organisaties die een manifest schreven met de titel Frisse Wind, met oplossingsrichtingen voor de problemen waar de ggz nu mee kampt. Het doel: voor iedereen toegankelijke, goede en betaalbare psychische zorg en een prettige arbeidsmarkt.

Een van de initiatiefnemers van Frisse Wind is Elsbeth de Ruijter, lid van de Raad van Bestuur GGZ Noord-Holland-Noord. ‘Kernpunt is dat mentale gezondheid in ons land net zo belangrijk moet zijn als fysieke gezondheid. En dat niet alleen: mentale gezondheid is een onderwerp van íedereen, niet alleen van de ggz’, stelt De Ruijter onomwonden. Ze noemt als voorbeeld armoedebestrijding. Niet direct een kerntaak van de ggz, maar de invloed van opgroeien in armoede is groot en kan veel mentale problemen veroorzaken. ‘Die relatie moeten we meer uitdragen en we moeten meer partijen erbij betrekken. Het is niets nieuws wat we vertellen, maar een gezamenlijke landelijke benadering is er nog niet.’ De opstellers van het manifest vinden daarnaast dat het normaler moet worden om samen te praten over mentale gezondheid. ‘Deze ontwikkeling is al gaande. Kijk bijvoorbeeld n

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?