TOPTALENT BLIKT VOORUIT OP CONGRES

Plenaire sprekers van eigen bodem

  • 2 min.
  • Hollands glorie

De plenaire sprekers van eigen bodem noemen we Hollands Glorie. We vroegen dit toptalent vooruit te blikken op hun lezing die zij geven op het Voorjaarscongres.

Prof. dr. Christel Middeldorp

Hoogleraar Kinder en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg bij het Amsterdam UMC en voorzitter academische werkplaats GEZIeN en als psychiater werkzaam bij Arkin.

‘Bij 50 tot 70 procent van de kinderen met een psychiatrische aandoening duren de klachten voort tot in de volwassenheid en soms zijn ze de voorloper van andere stoornissen zoals schizofrenie of bipolaire stoornis. Gezinsfactoren, zowel genetisch als omgevingsfactoren, spelen hierbij een rol. Op het Voorjaarscongres bespreek ik hoe ouderlijke psychopathologie en psycho pathologie bij de kinderen elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. Zo zien we dat de klachten van ouders verbeteren als de klachten van de kinderen verbeteren en vice versa, maar zien we ook dat vaak in deze gezinnen het beloop ongunstiger is bij beiden. Ik zal daarom stilstaan bij hoe een gezinsgerichte benadering in de hele ggz kansen biedt voor het verbeteren van het beloop.’

Dr. Yolande Voskes

Universitair docent medische ethiek bij Amsterdam UMC en senior onderzoeker bij GGz Breburg

‘Het gebruik van verplichte zorg, en met name het gebruik van separatie, staat in de ggz al jaren ter discussie. De afgelopen decennia zijn er veel interventies en instrumenten ontwikkeld om verplichte zorg zoveel mogelijk te voorkomen, wat onder andere heeft geleid tot het high en intensive care (HIC)model. Ook de Wvggz is erop gericht zoveel mogelijk dwang te voorkomen. Kortom, veel investeringen maar welke veranderingen zien we in de praktijk? En wat is belangrijk in de toekomst om verplichte zorg blijvend te voorkomen en verminderen?’

Dr. Metten Somers

Hoofd zorglijn Affectieve & Psychotische Stoornissen bij UMC Utrecht Hersencentrum

‘Ik verheug me zeer op mijn lezing over Psychedelica in de psychiatrie. Ik vind het vooruitstrevend dat dit onderwerp zo’n mooie plek op het podium krijgt en het is ook een feestelijke markering van de oprichting van het gelijknamige platform. Er is een duidelijke maatschappelijke en wetenschappelijke herwaardering ontstaan van de gedachte dat psychedelische therapie een toepassing in de psychiatrie kan hebben. Ik sta uiteraard stil bij recente mooie onder zoeksontwikkelingen en daarnaast bij de uitdagingen die er zijn, zoals de vraag hoe goed werkzaam psychedelische therapie echt is en wat er nog nodig is om die te beantwoorden.’

Dr. Anne Marsman

Hoofdredacteur Traumanet.nl en trainer bij Trauma Company.

‘Als gepromoveerd psycholoog die open was over eigen ervaringen met psychisch leed ontving ik in het afgelopen jaar duizenden reacties. Velen vonden mijn “zelfonthullingen” dapper, moedig en bewonderenswaardig. Fijn voor mij, maar ergens ook een pijnlijk signaal over hoe ongewoon het nog is om als professional of academicus ervaringskennis te delen. En dat terwijl het zo enorm waardevol kan zijn. Daarom een warm pleidooi voor meer openheid en integratie van verschillende kennisbronnen.’

Prof. dr. Brenda Penninx

Hoogleraar Psychiatrische epidemiologie bij Amsterdam UMC

‘De Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (www.nesda.nl) wordt al achttien jaar op drie locaties in Nederland uitgevoerd en heeft een schat aan informatie opgeleverd over de etiologie, de gevolgen en het beloop van depressie en angststoornissen. Chroniciteit blijkt meer regel dan uitzondering: binnen zes jaar heeft meer dan de helft van de patiënten chronisch terugkerende klachten, waarbij er ook veelswitchen tussen stoornissen optreedt. Dit toont de noodzaak voor terugvalpreventie en systematische ziektemanagement, zoals dat bij chronisch lichamelijke ziekten ook gebeurt. Ook is er een duidelijk grotere lichamelijke ongezondheid en biologische veroudering bij depressie en angst, wat het belang van leefstijl interventie aangeeft.’