EFFECT CORONAMAATREGELEN BIJ PATIËNTEN MET ERNSTIGE PSYCHIATRISCHE AANDOENINGEN ONDER DE LOEP

‘Bij kinderen onder psychiatrische behandeling namen angst en depressie later toe dan in de normpopulatie’

  • 6 min.
  • Wetenschap

De COVID-19-pandemie met bijbehorende maatregelen leidde tot meer angst en depressie onder de bevolking. Maar wat was de uitwerking van coronamaatregelen specifiek op mensen met een ernstige psychiatrische aandoening? Het project COFIT-Psy brengt de impact in kaart. En onderzoekt hoe de vorm en frequentie van zorgcontacten tijdens de COVID-19-pandemie effect hadden op de uitkomsten.

Illustratie (kleur) effect COVID-19-pandemie
Beeld: Joydesign

Bij de komst van COVID-19 ging de meeste aandacht uit naar de ziekte zelf. In lijn hiermee startte in maart 2020 het CoviP-consortium. ‘Met als belangrijkste onderzoeksvraag: wat is het beloop van COVID-19 bij psychiatrisch patiënten? De onderzoekers startten hiervoor een casusregister’, vertelt dr. Janneke Zinkstok, psychiater bij Radboudumc en Karakter. Later kwam er ook meer aandacht voor de impact van de COVID-19-maatregelen. ‘Aansluitend op CoviP verstrekte ZonMw subsidie aan COFIT-Psy om die impact in kaart te brengen voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen, oftewel EPA.’ Hieronder vallen onder meer schizofrenie, bipolaire stoornis en ernstige persoonlijkheidsstoornissen. Onder de algemene bevolking is vrij veel onderzoek gedaan naar toename van angst, depressie en eenzaamheid, zegt Zinkstok. ‘Die namen duidelijk toe. Voor de EPA-groep is nog nauwelijks iets bekend, ook niet uit de literatuur.’ Begin 2023 ging het COFIT-Psy-onderzoek v

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?