Nieuwe manier van opleiden

  • 3 min.
  • AIOS

In deze rubriek gaan aios en opleiders Psychiatrie om beurten het gesprek met elkaar aan over wat hen bezighoudt. Dit keer zijn dat aios Psychiatrie Rob Burggraaff en opleider Arjen Neven over de nieuwe manier van opleiden.

Portretfoto's (kleur) Arjen Neven en Rob Burggraaff

Opleider Arjen Neven: ‘Als opleider van Fivoor ben ik beperkt in aanraking gekomen met aios die volgens het opleidingsplan De Psychiater worden opgeleid. Zoals je weet, kunnen aios bij ons een keuzestage volgen. Vaak doen ze dat, net als jij, in hun laatste jaar. Ik merk dat veel aios de wens hebben nog volgens HOOP 2.0 opgeleid te worden. Ergens begrijp ik dat wel, omdat het opleidingsplan De Psychiater veel extra werk voor de aios lijkt op te leveren. Daarnaast maak ik me ook zorgen. Ik merk dat aios die een stage bij Fivoor willen vastleggen, steeds vaker voor een stage van een half jaar kiezen. Dit heeft ermee te maken dat ze op grond van De Psychiater ook andere verplichtingen hebben, zoals een stage bij de afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de ouderenpsychiatrie en in het somatisch ziekenhuis. Daarnaast zijn er tijdens de stage steeds meer andere verantwoordelijkheden, zoals maatschappelijke stages. Hierdoor blijft steeds minder tijd over voor de patiëntenzorg en

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?