De Psychiater Nummer 2, p. 5
feb 1995, jaargang 2
De Psychiater Nr. 2, p. 5
feb 1995, jr. 2
Richtlijn

Nieuwe richtlijnen ten aanzien van reclame voor geneesmiddelen

Twee jaar later dan de bedoeling was is het eindelijk zover: de Nederlandse overheid is overgegaan tot de implementatie van de Europese richtlijn over reclame voor geneesmiddelen. Op 16 november zijn de nieuwe regels van kracht geworden, maar over wat ze precies behelzen moet nog worden overlegd.

Richtlijn

Nieuwe richtlijnen ten aanzien van reclame voor geneesmiddelen

Twee jaar later dan de bedoeling was is het eindelijk zover: de Nederlandse overheid is overgegaan tot de implementatie van de Europese richtlijn over reclame voor geneesmiddelen. Op 16 november zijn de nieuwe regels van kracht geworden, maar over wat ze precies behelzen moet nog worden overlegd.

Over dit artikel
Auteur
Wim Heiko Houtsma
Printdatum
14 februari 1995
E-pubdatum
17 februari 1995
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Wim Heiko Houtsma
Printdatum
14 februari 1995
E-pubdatum
17 februari 1995
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217