De Psychiater Nummer 6, p. 21
jun 1995, jaargang 2
De Psychiater Nr. 6, p. 21
jun 1995, jr. 2
Opinie

Kritische beschouwing naar aanleiding van het conceptrapport 'Profielschets psychiater'

In november 1994 verscheen het concept van het rapport 'Profielschets psychiater' van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Een zware taakgroep onder leiding van prof.dr. W. van Tilburg heeft een nogal duidelijke mening geformuleerd over wat het profiel van de moderne psychiater zou moeten zijn. Het is een bondige en nauwkeurige verwerking geworden van de uitkomsten van een enquête onder een groot aantal opinionleaders in de Nederlandse psychiatrie. Aangezien dit rapport, wanneer de definitieve inhoud eenmaal is vastgesteld hoogstwaarschijnlijk een grote invloed zal krijgen op de toekomstige inhoudelijke en organisatorische wijzigingen in de opleiding tot psychiater, ligt het voor de hand dat A-opleiders er goed over nadenken.

Opinie

Kritische beschouwing naar aanleiding van het conceptrapport 'Profielschets psychiater'

In november 1994 verscheen het concept van het rapport 'Profielschets psychiater' van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Een zware taakgroep onder leiding van prof.dr. W. van Tilburg heeft een nogal duidelijke mening geformuleerd over wat het profiel van de moderne psychiater zou moeten zijn. Het is een bondige en nauwkeurige verwerking geworden van de uitkomsten van een enquête onder een groot aantal opinionleaders in de Nederlandse psychiatrie. Aangezien dit rapport, wanneer de definitieve inhoud eenmaal is vastgesteld hoogstwaarschijnlijk een grote invloed zal krijgen op de toekomstige inhoudelijke en organisatorische wijzigingen in de opleiding tot psychiater, ligt het voor de hand dat A-opleiders er goed over nadenken.

Over dit artikel
Auteur
Tom Kuipers
Over de auteur

Tom Kuipers, A-opleider, Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk

Printdatum
14 juni 1995
E-pubdatum
17 juni 1995
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Tom Kuipers
Over de auteur

Tom Kuipers, A-opleider, Psychiatrisch Ziekenhuis Veldwijk

Printdatum
14 juni 1995
E-pubdatum
17 juni 1995
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217