Nummer 8, September 1998

In dit nummer

Voorwoord
Zomer p. 2
Peter de Groot
Opleiding
Uitwisseling op Europees niveau p. 9
A. Zock, Godfried van Marijnissen, E. van Bussel, B. Ruesink
Media & Cultuur
Voorlopers in de psychiatrie (2) p. 20
P.J.M. van Alphen
Maatschappij
CDA: BOPZ is aan herziening toe p. 21
Frits van der Wurff

Nummer 8, September 1998

In dit nummer

Voorwoord
Zomer p. 2
Peter de Groot
Opleiding
Uitwisseling op Europees niveau p. 9
A. Zock, Godfried van Marijnissen, E. van Bussel, B. Ruesink
Media & Cultuur
Voorlopers in de psychiatrie (2) p. 20
P.J.M. van Alphen
Maatschappij
CDA: BOPZ is aan herziening toe p. 21
Frits van der Wurff