De Psychiater Nummer 11, p. 10
dec 2000, jaargang 7
De Psychiater Nr. 11, p. 10
dec 2000, jr. 7
Maatschappij

Commissie Cliëntenparticipatie stimuleert inbreng van cliënten bij richtlijnontwikkeling Gehoor geven aan de stem van de cliënt

De gezondheidsraad heeft zich in een advies aan minister Borst uitgesproken voor het toekennen van een belangrijke rol aan cliënten bij de opstelling van behandelrichtlijnen. Meer dan voorheen zullen zorginstellingen in de toekomst met de mening van patiënten rekening moeten houden. De commissie Cliëntenparticipatie, dit jaar opgericht door de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling, moet deze ontwikkeling stimuleren.

Maatschappij

Commissie Cliëntenparticipatie stimuleert inbreng van cliënten bij richtlijnontwikkeling Gehoor geven aan de stem van de cliënt

De gezondheidsraad heeft zich in een advies aan minister Borst uitgesproken voor het toekennen van een belangrijke rol aan cliënten bij de opstelling van behandelrichtlijnen. Meer dan voorheen zullen zorginstellingen in de toekomst met de mening van patiënten rekening moeten houden. De commissie Cliëntenparticipatie, dit jaar opgericht door de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling, moet deze ontwikkeling stimuleren.

Over dit artikel
Auteur
Rob Mooren
Printdatum
14 december 2000
E-pubdatum
17 december 2000
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Rob Mooren
Printdatum
14 december 2000
E-pubdatum
17 december 2000
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217