Nummer 2, februari 2001

In dit nummer

Voorwoord
Imago p. 3
M.R.M. Scholten
Opinie
Achterwacht in GGZ functioneert onvoldoende pp. 11-13
I.A.R Janssens, M.A. de Pater, A. van den Berg
Beroepsuitoefening
Transmuraal Samenwerken in proeftuinen pp. 16-17
Michel van Dijk
Beroepsuitoefening
'De klinische effecten zijn verbazingwekkend' pp. 19-21
Mariëtte Seysener
Column
Concentratie en aandacht p. 29
Michiel W. Hengeveld
Beroepsuitoefening
psychotherapie p. 31
Adri Bolt