De Psychiater Nummer 8, p. 4
sep 2001, jaargang 8
De Psychiater Nr. 8, p. 4
sep 2001, jr. 8
Voorwoord

Waarde collegae,

Het is ditmaal de beurt aan de voorzitter van het Consilium Psychiatricum om enige zaken onder uw aandacht te brengen. Gaarne wil ik u allereerst informeren omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot de opleidingseisen psychiatrie. Begin dit jaar heeft een delegatie van het Consilium en van het Bestuur een opiniërend gesprek gehad met het praesidium van het Centraal College Medisch Specialisten. Afgezien van enige semantische verwarring die te maken heeft met het woordenboek van het Centraal College, bleek er weinig onduidelijkheid te bestaan over de ingediende wijzigingsvoorstellen.

Nieuwsgierig? Lees het volledige redactioneel.

Voorwoord

Waarde collegae,

Het is ditmaal de beurt aan de voorzitter van het Consilium Psychiatricum om enige zaken onder uw aandacht te brengen. Gaarne wil ik u allereerst informeren omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot de opleidingseisen psychiatrie. Begin dit jaar heeft een delegatie van het Consilium en van het Bestuur een opiniërend gesprek gehad met het praesidium van het Centraal College Medisch Specialisten. Afgezien van enige semantische verwarring die te maken heeft met het woordenboek van het Centraal College, bleek er weinig onduidelijkheid te bestaan over de ingediende wijzigingsvoorstellen.

Nieuwsgierig? Lees het volledige redactioneel.

Over dit artikel
Auteur
W.M.A. Verhoeven
Over de auteur

Prof dr. W.M.A. Verhoeven, Voorzitter Consilium Psychiatricum

Printdatum
14 september 2001
E-pubdatum
17 september 2001
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
W.M.A. Verhoeven
Over de auteur

Prof dr. W.M.A. Verhoeven, Voorzitter Consilium Psychiatricum

Printdatum
14 september 2001
E-pubdatum
17 september 2001
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217