Nummer 11, december 2002

In dit nummer

Voorwoord
Bestuurswisseling p. 4
Prof. dr. W. van Tilburg, Dr. P.A. de Groot
Media & Cultuur
Een bewogen geschiedenis p. 13
Joost Mertens
Column
Randpsychotisch p. 15
Michiel W. Hengeveld
Beroepsuitoefening
Sponsoring versus verboden gunstbetoning pp. 19-23
Geert Jan van Daal
Column
Corporate identity p. 25
Wouter van Ewijk