Nummer 1, januari 2003

In dit nummer

Wetenschap
Geneesmiddelen in de GGZ pp. 12-13
Sigrid Starremans
Beroepsuitoefening
Vlaams voedsel p. 17
Martijn Figee
Column
Objectief of subjectief p. 21
Michiel W. Hengeveld
Column
De RIO p. 22
Wouter van Ewijk