Nummer 2, March 2005

In dit nummer

Beroepsuitoefening
Regionale verschillen in de BOPZ p. 11
Remmers van Veldhuizen
Beroepsuitoefening
Onbekendheid en weerstand p. 21
Patrick Knapen
Beroepsuitoefening
Discussie over standpunt drugsbeleid pp. 23-25
Frank van Wijck
Beroepsuitoefening
Crisiszorg in Amsterdam p. 29
René Fransen
Column
Het Ministerie p. 31
Peter Ventevogel
Column
Geen zorg nodig p. 31
Wouter van Ewijk