Nummer 7, november 2005

In dit nummer

Vereniging
Herstructurering NVvP pp. 6-7
Sigrid Starremans
Beroepsuitoefening
Visie op de nieuwe structuur pp. 8-9
Sigrid Starremans
Vereniging
Wybe Kuno van Dijk p. 23
Tjeerd Jongsma
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 23-26
Redactie

Nummer 7, november 2005

In dit nummer

Vereniging
Herstructurering NVvP pp. 6-7
Sigrid Starremans
Beroepsuitoefening
Visie op de nieuwe structuur pp. 8-9
Sigrid Starremans
Vereniging
Wybe Kuno van Dijk p. 23
Tjeerd Jongsma
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 23-26
Redactie