De Psychiater Nummer 1, pp. 116-119
jan 2008, jaargang 15
De Psychiater Nr. 1, pp. 116-119
jan 2008, jr. 15
Beroepsuitoefening

Eigenwijs, vrijgevochten en vooruitstrevend

Amsterdam vormt het inspirerende decor voor het NVvP-congres. Maar de stad kent zelf ook een rijke geschiedenis waar het de psychiatrie betreft. De geschiedenis, de wetenschappelijke vooruitzichten, plus de favoriete hotspots van kinderpsychiater en local Thomas Lenz.

Beroepsuitoefening

Eigenwijs, vrijgevochten en vooruitstrevend

Amsterdam vormt het inspirerende decor voor het NVvP-congres. Maar de stad kent zelf ook een rijke geschiedenis waar het de psychiatrie betreft. De geschiedenis, de wetenschappelijke vooruitzichten, plus de favoriete hotspots van kinderpsychiater en local Thomas Lenz.

Over dit artikel
Auteur
Bibejan Lansink
E-pubdatum
20 januari 2008
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Bibejan Lansink
E-pubdatum
20 januari 2008
ISSN online
2468-2217