De Psychiater Nummer 9, pp. 8-11
nov 2008, jaargang 15
De Psychiater Nr. 9, pp. 8-11
nov 2008, jr. 15
Beroepsuitoefening

'Het is hoog tijd voor een Deltaplan Terugdringen Dwang'

Recente gebeurtenissen hebben de publieke opinie gealarmeerd over het separeren in ggz-instellingen. Binnen de beroepsgroep stond dit thema echter al veel langer op de agenda. Uit de reacties van diverse professionals wordt duidelijk dat het mogelijk is aantal en duur van separaties drastisch te reduceren. Lokale voorbeelden laten zien dat het kan. Maar alleen een integrale benadering van 'dwang en drang' zet echt zoden aan de dijk: van bouwkundige maatregelen en training van personeel tot wetswijzigingen. En natuurlijk voldoende budget en personeel.

Beroepsuitoefening

'Het is hoog tijd voor een Deltaplan Terugdringen Dwang'

Recente gebeurtenissen hebben de publieke opinie gealarmeerd over het separeren in ggz-instellingen. Binnen de beroepsgroep stond dit thema echter al veel langer op de agenda. Uit de reacties van diverse professionals wordt duidelijk dat het mogelijk is aantal en duur van separaties drastisch te reduceren. Lokale voorbeelden laten zien dat het kan. Maar alleen een integrale benadering van 'dwang en drang' zet echt zoden aan de dijk: van bouwkundige maatregelen en training van personeel tot wetswijzigingen. En natuurlijk voldoende budget en personeel.

Over dit artikel
Auteur
Pieter van Megchelen
Over de auteur

Pieter van Megchelen, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 november 2008
E-pubdatum
17 november 2008
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Pieter van Megchelen
Over de auteur

Pieter van Megchelen, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 november 2008
E-pubdatum
17 november 2008
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217