De Psychiater Nummer 10, pp. 12-13
dec 2009, jaargang 16
De Psychiater Nr. 10, pp. 12-13
dec 2009, jr. 16
Beroepsuitoefening

Herregistratie ‘Vijf jaar gewoon je vak uitoefenen volstaat niet meer’

Sinds 1 januari 2006 zijn voor herregistratie van medisch specialisten naast kwantitatieve eisen ook kwalitatieve eisen van kracht. Wie in 2011 toe is aan herregistratie, moet in de vijf jaren daarvoor onder meer 200 uur aan deskundigheidsbevordering hebben besteed. Psychiater en opleider Ralph Kupka, verbonden aan Altrecht en lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC), verklaart nader.

Beroepsuitoefening

Herregistratie ‘Vijf jaar gewoon je vak uitoefenen volstaat niet meer’

Sinds 1 januari 2006 zijn voor herregistratie van medisch specialisten naast kwantitatieve eisen ook kwalitatieve eisen van kracht. Wie in 2011 toe is aan herregistratie, moet in de vijf jaren daarvoor onder meer 200 uur aan deskundigheidsbevordering hebben besteed. Psychiater en opleider Ralph Kupka, verbonden aan Altrecht en lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC), verklaart nader.

Over dit artikel
Auteur
Bibejan Lansink
Over de auteur

Bibejan Lansink, wetenschapsjournalist

Printdatum
17 december 2009
E-pubdatum
20 december 2009
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Bibejan Lansink
Over de auteur

Bibejan Lansink, wetenschapsjournalist

Printdatum
17 december 2009
E-pubdatum
20 december 2009
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217