Nummer 5, juni 2012

In dit nummer

Portret
‘Ik ben uitgecirkeld’ pp. 8-11
Maarten Meester
Media & Cultuur
Wie lang genoeg wacht, kan koning worden pp. 34-35
Hans van der Ploeg
Beroepsuitoefening
Evenwicht tussen beroepsbelangen en wetenschap pp. 43-45
Filip van Brabander
Column
Onderwijs p. 46
Frédérique Smink