De Psychiater Nummer 5, pp. 12-13
jun 2012, jaargang 19
De Psychiater Nr. 5, pp. 12-13
jun 2012, jr. 19
Richtlijn

Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ‘Meer dan risicotaxatie’

In 2010 pleegden 1.600 Nederlanders zelfmoord – ‘goed’ voor 28 procent van de niet-natuurlijke sterfgevallen in dat jaar, en overeenkomend met ongeveer tien op de 100.000 Nederlanders. Dat zijn er weliswaar veel minder dan begin jaren tachtig, toen jaarlijks 18 per 100.000 Nederlanders zelfmoord pleegden, maar nog steeds te veel, vinden zorgverleners, maatschappij en overheid. Goede diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten zijn uiteraard essentieel om zelfmoord te voorkomen. En daarbij zijn niet alleen psychiaters betrokken: ook psychologen, verpleegkundigen en (huis)artsen krijgen regelmatig met deze patiëntengroep te maken. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ontwikkelde daarom samen met het Nederlands Instituut van Psychologen, het Trimbos Instituut en het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO) een Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Op 22 mei werd die richtlijn tijdens een speciaal landelijk congres aan de doelgroepen gepresenteerd.

Richtlijn

Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag ‘Meer dan risicotaxatie’

In 2010 pleegden 1.600 Nederlanders zelfmoord – ‘goed’ voor 28 procent van de niet-natuurlijke sterfgevallen in dat jaar, en overeenkomend met ongeveer tien op de 100.000 Nederlanders. Dat zijn er weliswaar veel minder dan begin jaren tachtig, toen jaarlijks 18 per 100.000 Nederlanders zelfmoord pleegden, maar nog steeds te veel, vinden zorgverleners, maatschappij en overheid. Goede diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten zijn uiteraard essentieel om zelfmoord te voorkomen. En daarbij zijn niet alleen psychiaters betrokken: ook psychologen, verpleegkundigen en (huis)artsen krijgen regelmatig met deze patiëntengroep te maken. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie ontwikkelde daarom samen met het Nederlands Instituut van Psychologen, het Trimbos Instituut en het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO) een Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Op 22 mei werd die richtlijn tijdens een speciaal landelijk congres aan de doelgroepen gepresenteerd.

Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 juni 2012
E-pubdatum
17 juni 2012
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Diana de Veld
Over de auteur

Diana de Veld, wetenschapsjournalist

Printdatum
14 juni 2012
E-pubdatum
17 juni 2012
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217