De Psychiater Nummer 5, p. 33
jun 2012, jaargang 19
De Psychiater Nr. 5, p. 33
jun 2012, jr. 19
Beroepsuitoefening

Overdenkingen bij de recente ROM-publicaties in het Tijdschrift voor Psychiatrie

Na erg ongelukkig geworden te zijn van de ROM-special van het Tijdschrift voor Psychiatrie fleurde ik op van het artikel van Jim van Os, onderschreven door van alle medische faculteiten een hoogleraar psychiatrie, waarin ROM in zijn huidige opzet zowel wetenschappelijk als medisch-ethisch onverantwoord genoemd wordt.

Beroepsuitoefening

Overdenkingen bij de recente ROM-publicaties in het Tijdschrift voor Psychiatrie

Na erg ongelukkig geworden te zijn van de ROM-special van het Tijdschrift voor Psychiatrie fleurde ik op van het artikel van Jim van Os, onderschreven door van alle medische faculteiten een hoogleraar psychiatrie, waarin ROM in zijn huidige opzet zowel wetenschappelijk als medisch-ethisch onverantwoord genoemd wordt.

Over dit artikel
Auteur
Loes Leicht
Over de auteur

Loes Leicht, vrijgevestigd psychiater te Amsterdam, leicht@chello.nl

Printdatum
14 juni 2012
E-pubdatum
17 juni 2012
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Loes Leicht
Over de auteur

Loes Leicht, vrijgevestigd psychiater te Amsterdam, leicht@chello.nl

Printdatum
14 juni 2012
E-pubdatum
17 juni 2012
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217