Nummer 6, July 2012

In dit nummer

Beroepsuitoefening
De rapporteur wordt beoordeeld pp. 12-13
Michel van Dijk
Portret
Wat is waanzin? pp. 18-19
Alexander Thissen, Maartje Katzenbauer
Beroepsuitoefening
Geen neurobiologie, maar psychotherapie pp. 24-25
Harold (J.G.M.) van Megen
Beroepsuitoefening
Het debat over een nieuwe naam voor schizofrenie p. 27
Aadt Klijn, Bill George