Nummer 2, maart 2014

In dit nummer

Redactioneel
Visuele prikkel p. 4
Piet Verhagen
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-7
Redactie
Beleid, Beroepsuitoefening
Beddenreductie: grote regionale verschillen pp. 12-15
Jorn Hövels
Media & Cultuur
DSM-5 voor een breed publiek p. 18
Piet Verhagen
Media & Cultuur
3D-bril bij gedragstherapie p. 18
Maartje Katzenbauer
Beroepsuitoefening
‘Met de psychiaters alles wel, zeker?' pp. 24-25
Michel van Dijk

Nummer 2, maart 2014

In dit nummer

Redactioneel
Visuele prikkel p. 4
Piet Verhagen
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-7
Redactie
Beleid, Beroepsuitoefening
Beddenreductie: grote regionale verschillen pp. 12-15
Jorn Hövels
Media & Cultuur
DSM-5 voor een breed publiek p. 18
Piet Verhagen
Media & Cultuur
3D-bril bij gedragstherapie p. 18
Maartje Katzenbauer
Beroepsuitoefening
‘Met de psychiaters alles wel, zeker?' pp. 24-25
Michel van Dijk