Nummer 3, maart 2014

In dit nummer

Redactioneel
Uitdagingen en zorgen p. 5
Piet Verhagen
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-7
Redactie
Beroepsuitoefening
De vertaling is er (bijna)... en nu? pp. 18-19
Maartje Katzenbauer
Media & Cultuur
Moeders springen niet van flats p. 25
Michel van Dijk
Media & Cultuur
MotivAider p. 25
Maartje Katzenbauer
Beleid, Beroepsuitoefening
Is de huisarts voldoende toegerust voor zijn rol? pp. 26-29
Jorn Hövels
Beroepsuitoefening
Canon van non-jargon pp. 30-31
Lineke Tak, Joeri Tijdink, Maartje Katzenbauer

Nummer 3, maart 2014

In dit nummer

Redactioneel
Uitdagingen en zorgen p. 5
Piet Verhagen
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-7
Redactie
Beroepsuitoefening
De vertaling is er (bijna)... en nu? pp. 18-19
Maartje Katzenbauer
Media & Cultuur
Moeders springen niet van flats p. 25
Michel van Dijk
Media & Cultuur
MotivAider p. 25
Maartje Katzenbauer
Beleid, Beroepsuitoefening
Is de huisarts voldoende toegerust voor zijn rol? pp. 26-29
Jorn Hövels
Beroepsuitoefening
Canon van non-jargon pp. 30-31
Lineke Tak, Joeri Tijdink, Maartje Katzenbauer