Nummer 4, mei 2014

In dit nummer

Redactioneel
Morele dilemma’s p. 5
Piet Verhagen
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-7
Redactie
Beroepsuitoefening
Bewijs van bekwaamheid pp. 12-13
Naomi Querido
Beroepsuitoefening, Beleid
Psychiater, wat is uw nieuwe rol? pp. 22-25
Jorn Hövels
Vereniging
Inspiratie in tijden van deprivatie pp. 26-27
Monica Kasander, Anke Spuijbroek
Media & Cultuur
'Persoonlijke diagnostiek' p. 29
Joseph de Man
Media & Cultuur
Temstem p. 29
Maartje Katzenbauer