Nummer 7, November 2015

In dit nummer

Voorwoord
Op uw plaatsen...! p. 5
Piet Verhagen
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-7
Redactie
Vereniging
Het jaar van de aios pp. 16-17
Lianne Rietveld, Niels Veth
Richtlijn
ADHD bij volwassenen pp. 18-20
werkgroep Richtlijn ADHD bij volwassenen
Beroepsuitoefening
Psychiatrie in 140 tekens pp. 22-24
Frank van Wijck
Media & Cultuur
Haperende hersenen p. 25
Piet Verhagen
Beroepsuitoefening
Machteloos met een machtiging p. 31
Marcel Monden
Opinie
Onderzoek naar DBS bij tardieve dyskinesie p. 34
Peter van Harten, Charlie Mentzel

Nummer 7, November 2015

In dit nummer

Voorwoord
Op uw plaatsen...! p. 5
Piet Verhagen
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-7
Redactie
Vereniging
Het jaar van de aios pp. 16-17
Lianne Rietveld, Niels Veth
Richtlijn
ADHD bij volwassenen pp. 18-20
werkgroep Richtlijn ADHD bij volwassenen
Beroepsuitoefening
Psychiatrie in 140 tekens pp. 22-24
Frank van Wijck
Media & Cultuur
Haperende hersenen p. 25
Piet Verhagen
Beroepsuitoefening
Machteloos met een machtiging p. 31
Marcel Monden
Opinie
Onderzoek naar DBS bij tardieve dyskinesie p. 34
Peter van Harten, Charlie Mentzel