Nummer 3, mei 2016

In dit nummer

Voorwoord
Niet zo bescheiden! p. 5
Piet Verhagen
Vereniging
Nieuws NVvP p. 6
Redactie
Beleid
Wiepke Cahn en Jim van Os pp. 18-21
Maurice Timmermans
Maatschappij
De verlenging is begonnen pp. 22-23
Ruben van Praagh
Media & Cultuur
De psychiater en het meisje p. 24
Yolande de Kok
Media & Cultuur
Handboek (Flexible) ACT p. 24
Marcel Monden
Beroepsuitoefening
Nieuw trainingsprogramma pp. 25-27
Henrikje Klasen

Nummer 3, mei 2016

In dit nummer

Voorwoord
Niet zo bescheiden! p. 5
Piet Verhagen
Vereniging
Nieuws NVvP p. 6
Redactie
Beleid
Wiepke Cahn en Jim van Os pp. 18-21
Maurice Timmermans
Maatschappij
De verlenging is begonnen pp. 22-23
Ruben van Praagh
Media & Cultuur
De psychiater en het meisje p. 24
Yolande de Kok
Media & Cultuur
Handboek (Flexible) ACT p. 24
Marcel Monden
Beroepsuitoefening
Nieuw trainingsprogramma pp. 25-27
Henrikje Klasen