Nummer 5, July 2016

In dit nummer

Vereniging
Nieuws NVvP p. 7
Redactie
Beroepsuitoefening
‘IPT heeft een marketingprobleem’ pp. 12-13
Maurice Timmermans
Beroepsuitoefening
Nieuw actienetwerk suïcidepreventie pp. 14-17
Bibejan Lansink
Verslag
‘Praat niet over ons, maar met ons’ p. 18
Therese van Amelsvoort, Bonita Kleefkens, Ellen Meijer
Beleid
Van Bopz naar Wvggz pp. 20-22
Adger Hondius

Nummer 5, July 2016

In dit nummer

Vereniging
Nieuws NVvP p. 7
Redactie
Beroepsuitoefening
‘IPT heeft een marketingprobleem’ pp. 12-13
Maurice Timmermans
Beroepsuitoefening
Nieuw actienetwerk suïcidepreventie pp. 14-17
Bibejan Lansink
Verslag
‘Praat niet over ons, maar met ons’ p. 18
Therese van Amelsvoort, Bonita Kleefkens, Ellen Meijer
Beleid
Van Bopz naar Wvggz pp. 20-22
Adger Hondius