De Psychiater Nummer 5, pp. 20-22
jul 2016, jaargang 23
De Psychiater Nr. 5, pp. 20-22
jul 2016, jr. 23
Beleid

Van Bopz naar Wvggz

In 2010 werd het Wetsvoorstel verplichte ggz (Wvggz) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wvggz is een van de twee wetten die de Wet Bopz moeten opvolgen; de andere is de Wet zorg en dwang voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (WZD). De WZD is in 2013 aangenomen door de Tweede Kamer en wacht in de Eerste Kamer op gelijktijdige behandeling met de Wvggz, net als de Wet forensische zorg (Wfz). Hoe ziet de Wvggz eruit op hoofdlijnen en wat zijn de discussiepunten?

De zorgmachtiging is persoonsvolgend en niet meer instellingsgebonden. Daardoor vervalt de formele zorgplicht en kan een betrokkene overal verplichte zorg op maat krijgen.
Beleid

Van Bopz naar Wvggz

In 2010 werd het Wetsvoorstel verplichte ggz (Wvggz) bij de Tweede Kamer ingediend. De Wvggz is een van de twee wetten die de Wet Bopz moeten opvolgen; de andere is de Wet zorg en dwang voor psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (WZD). De WZD is in 2013 aangenomen door de Tweede Kamer en wacht in de Eerste Kamer op gelijktijdige behandeling met de Wvggz, net als de Wet forensische zorg (Wfz). Hoe ziet de Wvggz eruit op hoofdlijnen en wat zijn de discussiepunten?

De zorgmachtiging is persoonsvolgend en niet meer instellingsgebonden. Daardoor vervalt de formele zorgplicht en kan een betrokkene overal verplichte zorg op maat krijgen.
Over dit artikel
Auteur
Adger Hondius
Over de auteur

Dr. Adger Hondius is psychiater en sinds 2003 geneesheer-directeur Wet Bopz, tegenwoordig bij GGz Centraal.

Printdatum
5 juli 2016
E-pubdatum
8 juli 2016
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Adger Hondius
Over de auteur

Dr. Adger Hondius is psychiater en sinds 2003 geneesheer-directeur Wet Bopz, tegenwoordig bij GGz Centraal.

Printdatum
5 juli 2016
E-pubdatum
8 juli 2016
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217