Nummer 6, September 2016

In dit nummer

Voorwoord
Geen komkommertijd p. 5
Piet Verhagen
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-7
Redactie
Wetenschap
De kracht van herhaling pp. 16-19
Diana de Veld
Media & Cultuur
Van Gogh en zijn ziekte p. 20
Roel Eijsberg
Media & Cultuur
Top 5 p. 21
Marja van 't Spijker
Media & Cultuur
Stillen p. 21
Kees Kooiman