Nummer 8, december 2016

In dit nummer

Column
Pralines p. 6
Damiaan Denys
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-7
Redactie
Vereniging
Lowijs Perquin (1950-2016) p. 7
Maurits Nijs, Arenda Vos
Beleid
Twee jaar Jeugdwet pp. 18-21
Maurice Timmermans
Beroepsuitoefening
Invoering DSM-5 pp. 25-27
Pieter van Megchelen
Media & Cultuur
Van Gogh en zijn ziekte p. 28
Roel Eijsberg
Media & Cultuur
Ons creatieve brein p. 29
Kees Kooiman
Media & Cultuur
De top 10 van de redactie p. 29
Marja van 't Spijker