Nummer 5, juli 2017

In dit nummer

Redactioneel
Kwaliteit p. 5
Piet Verhagen
Column
Huwelijksreis p. 6
Damiaan Denys
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-7
Redactie
Portret
Menno Oosterhoff pp. 10-13
Iris Dijkstra
Media & Cultuur
De lijst van Dubuffet p. 16
Maartje Katzenbauer
Beroepsuitoefening
De zoektocht naar het ‘juiste’ bed pp. 18-21
Maurice Timmermans
Vereniging
Dilemma’s, discussies en denkwerk over de toekomst pp. 24-25
Cecile van der Weiden, Charissa van Kesteren

Nummer 5, juli 2017

In dit nummer

Redactioneel
Kwaliteit p. 5
Piet Verhagen
Column
Huwelijksreis p. 6
Damiaan Denys
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-7
Redactie
Portret
Menno Oosterhoff pp. 10-13
Iris Dijkstra
Media & Cultuur
De lijst van Dubuffet p. 16
Maartje Katzenbauer
Beroepsuitoefening
De zoektocht naar het ‘juiste’ bed pp. 18-21
Maurice Timmermans
Vereniging
Dilemma’s, discussies en denkwerk over de toekomst pp. 24-25
Cecile van der Weiden, Charissa van Kesteren