De Psychiater Nummer 6, pp. 32-33
sep 2017, jaargang 25
De Psychiater Nr. 6, pp. 32-33
sep 2017, jr. 25
Vereniging

PILOTS MET ENTRUSTABLE PROFESSIONAL ACTIVITIES IN DE PSYCHIATRIE Denk mee over de toekomst van de opleiding

De EPA’s komen eraan in de opleiding psychiatrie: Entrustable Professional Activities. Hiermee zullen de basisvaardigheden van aios worden getoetst. Op dit moment loopt een pilot met de eerste EPA die de werkgroep heeft geformuleerd: suïcidaliteitsbeoordeling.
Op 4 oktober worden de pilotresultaten gepresenteerd tijdens een klankbordbijeenkomst, waarvoor aios en opleiders zijn uitgenodigd. Een gesprek met werkgroepleden Emily Chatrou, kinder- en jeugdpsychiater en tot voor kort opleider, en aios dr. Branko van Hulst.

Vereniging

PILOTS MET ENTRUSTABLE PROFESSIONAL ACTIVITIES IN DE PSYCHIATRIE Denk mee over de toekomst van de opleiding

De EPA’s komen eraan in de opleiding psychiatrie: Entrustable Professional Activities. Hiermee zullen de basisvaardigheden van aios worden getoetst. Op dit moment loopt een pilot met de eerste EPA die de werkgroep heeft geformuleerd: suïcidaliteitsbeoordeling.
Op 4 oktober worden de pilotresultaten gepresenteerd tijdens een klankbordbijeenkomst, waarvoor aios en opleiders zijn uitgenodigd. Een gesprek met werkgroepleden Emily Chatrou, kinder- en jeugdpsychiater en tot voor kort opleider, en aios dr. Branko van Hulst.

Over dit artikel
Auteur
Cecile van der Weiden
Over de auteur

Cecile van der Weiden, aios Psychiatrie en redactielid van De Psychiater

Printdatum
15 september 2017
E-pubdatum
18 september 2017
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Cecile van der Weiden
Over de auteur

Cecile van der Weiden, aios Psychiatrie en redactielid van De Psychiater

Printdatum
15 september 2017
E-pubdatum
18 september 2017
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217