De Psychiater Nummer 1, pp. 22-23
feb 2018, jaargang 25
De Psychiater Nr. 1, pp. 22-23
feb 2018, jr. 25
Beroepsuitoefening

Dubbelblind

Waarom psychiaters zo fel reageren op kritiek

In de maatschappelijke discussie rondom antidepressiva zagen wij psychiaters in de verdediging schieten. Waarom is het voor onze beroepsgroep zo lastig om open te staan voor kritiek? In dit artikel bespreken wij twee paradigma’s die daar ons inziens een grote rol in spelen. Het eerste is ‘evidence based medicine leidt tot harde conclusies’; het tweede ‘de psychiater is een medisch specialist zoals alle andere’.

‘Alleen wanneer we verantwoordelijkheid nemen voor terechte kritiek, zijn we geloofwaardig in onze verdediging’
Beroepsuitoefening

Dubbelblind

Waarom psychiaters zo fel reageren op kritiek

In de maatschappelijke discussie rondom antidepressiva zagen wij psychiaters in de verdediging schieten. Waarom is het voor onze beroepsgroep zo lastig om open te staan voor kritiek? In dit artikel bespreken wij twee paradigma’s die daar ons inziens een grote rol in spelen. Het eerste is ‘evidence based medicine leidt tot harde conclusies’; het tweede ‘de psychiater is een medisch specialist zoals alle andere’.

‘Alleen wanneer we verantwoordelijkheid nemen voor terechte kritiek, zijn we geloofwaardig in onze verdediging’
Over dit artikel
Auteurs
Maria Groen-Blokhuis, Bram de Ridder, Branko van Hulst
Over de auteurs

Maria Groen-Blokhuis, Bram de Ridder en Branko van Hulst, aios Psychiatrie GGZ inGeest

Printdatum
6 februari 2018
E-pubdatum
9 februari 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteurs
Maria Groen-Blokhuis, Bram de Ridder, Branko van Hulst
Over de auteurs

Maria Groen-Blokhuis, Bram de Ridder en Branko van Hulst, aios Psychiatrie GGZ inGeest

Printdatum
6 februari 2018
E-pubdatum
9 februari 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217