De Psychiater Nummer 8, p. 9
dec 2018, jaargang 25
De Psychiater Nr. 8, p. 9
dec 2018, jr. 25
Vereniging

VOORSTEL NIEUWE VERENIGINGSSTRUCTUUR (1) ‘Recht doen aan de kritiek van alle gremia’

De verenigingsstructuur van de NVvP wordt herzien. Een eerder voorstel hiertoe vanuit het bestuur wees de Ledenraad in het voorjaar af. Een adviescommissie buigt zich nu over de hervorming van de structuur. In de komende edities van De Psychiater komt telkens een ander lid van deze commissie aan het woord over de vorderingen. Commissievoorzitter Herman Groen trapt af.

Vereniging

VOORSTEL NIEUWE VERENIGINGSSTRUCTUUR (1) ‘Recht doen aan de kritiek van alle gremia’

De verenigingsstructuur van de NVvP wordt herzien. Een eerder voorstel hiertoe vanuit het bestuur wees de Ledenraad in het voorjaar af. Een adviescommissie buigt zich nu over de hervorming van de structuur. In de komende edities van De Psychiater komt telkens een ander lid van deze commissie aan het woord over de vorderingen. Commissievoorzitter Herman Groen trapt af.

Over dit artikel
Auteur
Mariëtte Baks
Over de auteur

Mariëtte Baks, wetenschapsjournalist

Printdatum
4 december 2018
E-pubdatum
7 december 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Mariëtte Baks
Over de auteur

Mariëtte Baks, wetenschapsjournalist

Printdatum
4 december 2018
E-pubdatum
7 december 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217