De Psychiater Nummer 5, pp. 14-15
aug 2018, jaargang 25
De Psychiater Nr. 5, pp. 14-15
aug 2018, jr. 25
Beroepsuitoefening

AFWEGINGSKADER MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD Houvast bij gevoelige beslissingen

Lees online

Als alternatief voor een meldplicht bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld, heeft het ministerie van VWS een afwegingskader binnen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld verplicht gesteld. Wat houdt dit afwegingskader in en wat betekent het voor psychiaters? Een gesprek met kinder- en jeugdpsychiater Marie-José van Hoof, lid van de werkgroep meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de NVvP én lid van de artsencoalitie van de KNMG/Federatie Medisch Specialisten (FMS) die het afwegingskader heeft ontwikkeld.

‘Het afwegingskader is geen vrijblijvende aanpassing van de meldcode, maar heeft een dwingend karakter’

Meer informatie

Het afwegingskader is te downloaden van het NVvP Ledennet, dossier KNMG. www.nvvp.net/ledennet

Beroepsuitoefening

AFWEGINGSKADER MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD Houvast bij gevoelige beslissingen

Lees online

Als alternatief voor een meldplicht bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld, heeft het ministerie van VWS een afwegingskader binnen de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld verplicht gesteld. Wat houdt dit afwegingskader in en wat betekent het voor psychiaters? Een gesprek met kinder- en jeugdpsychiater Marie-José van Hoof, lid van de werkgroep meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de NVvP én lid van de artsencoalitie van de KNMG/Federatie Medisch Specialisten (FMS) die het afwegingskader heeft ontwikkeld.

‘Het afwegingskader is geen vrijblijvende aanpassing van de meldcode, maar heeft een dwingend karakter’

Meer informatie

Het afwegingskader is te downloaden van het NVvP Ledennet, dossier KNMG. www.nvvp.net/ledennet

Over dit artikel
Auteur
Iris Dijkstra
Over de auteur

Iris Dijkstra, wetenschapsjournalist

Printdatum
24 juli 2018
E-pubdatum
3 juli 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Iris Dijkstra
Over de auteur

Iris Dijkstra, wetenschapsjournalist

Printdatum
24 juli 2018
E-pubdatum
3 juli 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217