De Psychiater Nummer 7, pp. 12-13
nov 2018, jaargang 25
De Psychiater Nr. 7, pp. 12-13
nov 2018, jr. 25
Beroepsuitoefening

NAJAARSSYMPOSIUM AFDELING TRANSCULTURELE PSYCHIATRIE Dilemma’s in de ggz voor asielzoekers

Heeft het zin om een vluchteling met een angststoornis of depressie te blijven behandelen als je weet dat diegene binnen afzienbare termijn zal worden teruggestuurd naar het land van herkomst? En wat mag je als psychiater wel en niet rapporteren aan het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), of aan een advocaat? Op 7 november organiseert de NVvP-afdeling Transculturele Psychiatrie een symposium over morele en juridische dilemma’s in de ggz rondom asielprocedures. Mario Braakman en Evert Bloemen presenteren er het perspectief van de ggz.

Beroepsuitoefening

NAJAARSSYMPOSIUM AFDELING TRANSCULTURELE PSYCHIATRIE Dilemma’s in de ggz voor asielzoekers

Heeft het zin om een vluchteling met een angststoornis of depressie te blijven behandelen als je weet dat diegene binnen afzienbare termijn zal worden teruggestuurd naar het land van herkomst? En wat mag je als psychiater wel en niet rapporteren aan het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), of aan een advocaat? Op 7 november organiseert de NVvP-afdeling Transculturele Psychiatrie een symposium over morele en juridische dilemma’s in de ggz rondom asielprocedures. Mario Braakman en Evert Bloemen presenteren er het perspectief van de ggz.

Over dit artikel
Auteur
Elke van Riel
Over de auteur

Elke van Riel, wetenschapsjournalist

Printdatum
23 oktober 2018
E-pubdatum
26 oktober 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Elke van Riel
Over de auteur

Elke van Riel, wetenschapsjournalist

Printdatum
23 oktober 2018
E-pubdatum
26 oktober 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217