De Psychiater Nummer 6, p. 11
sep 2018, jaargang 25
De Psychiater Nr. 6, p. 11
sep 2018, jr. 25
Opinie

INGEZONDEN Crisis en deprofessionalisering

In 2011 definieerde Huber: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en zelf de regie te voeren, gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen.’ Hubers definitie vormt het uitgangspunt voor het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2014-2017, waarin staat: ‘Daarom moet er niet alleen gestreefd worden naar herstel van gezondheid, maar ook naar herstel van burgerschap.’

Referenties

  • Bakker P, Jansen P, Generalistische basis ggz, verwijsmodel en productbeschrijvingen. Bureau NHM 2013
  • Federatie Medisch Specialisten, Visiedocument Medisch Specialist 2025. 2017
Opinie

INGEZONDEN Crisis en deprofessionalisering

In 2011 definieerde Huber: ‘Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en zelf de regie te voeren, gegeven psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen.’ Hubers definitie vormt het uitgangspunt voor het Bestuurlijk Akkoord GGZ 2014-2017, waarin staat: ‘Daarom moet er niet alleen gestreefd worden naar herstel van gezondheid, maar ook naar herstel van burgerschap.’

Referenties

  • Bakker P, Jansen P, Generalistische basis ggz, verwijsmodel en productbeschrijvingen. Bureau NHM 2013
  • Federatie Medisch Specialisten, Visiedocument Medisch Specialist 2025. 2017
Over dit artikel
Auteur
Jan Leijten
Over de auteur

Jan Leijten, zelfstandig gevestigd psychiater (ZGP) en psychotherapeut in Amsterdam en voorzitter van de afdeling ZGP van de NVvP.

Printdatum
11 september 2018
E-pubdatum
14 september 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Jan Leijten
Over de auteur

Jan Leijten, zelfstandig gevestigd psychiater (ZGP) en psychotherapeut in Amsterdam en voorzitter van de afdeling ZGP van de NVvP.

Printdatum
11 september 2018
E-pubdatum
14 september 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217