De Psychiater Nummer 6, p. 10
sep 2018, jaargang 25
De Psychiater Nr. 6, p. 10
sep 2018, jr. 25
Opinie

HOOFDLIJNENAKKOORD De psychiatrie moet terug naar de basis

In het recent afgesloten hoofdlijnenakkoord (HLA) zijn afspraken gemaakt om de kwaliteit en toegankelijkheid van de ggz verder te verbeteren. In de Ledenraad van de NVvP is uitvoerig gesproken over het standpunt, dat Damiaan Denys nader toelichtte in de media: het HLA leidt tot een verwatering van ons vak. Wachtlijsten en personeelstekorten los je niet op door ervaringsdeskundigen in te zetten.

Opinie

HOOFDLIJNENAKKOORD De psychiatrie moet terug naar de basis

In het recent afgesloten hoofdlijnenakkoord (HLA) zijn afspraken gemaakt om de kwaliteit en toegankelijkheid van de ggz verder te verbeteren. In de Ledenraad van de NVvP is uitvoerig gesproken over het standpunt, dat Damiaan Denys nader toelichtte in de media: het HLA leidt tot een verwatering van ons vak. Wachtlijsten en personeelstekorten los je niet op door ervaringsdeskundigen in te zetten.

Over dit artikel
Auteur
Hilmar Backer
Over de auteur

Hilmar Backer, kinder- en jeugdpsychiater

Printdatum
11 september 2018
E-pubdatum
14 september 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Hilmar Backer
Over de auteur

Hilmar Backer, kinder- en jeugdpsychiater

Printdatum
11 september 2018
E-pubdatum
14 september 2018
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217