De Psychiater Nummer 1, p. 27
feb 2019, jaargang 26
De Psychiater Nr. 1, p. 27
feb 2019, jr. 26
Vereniging

In the spotlight: Kennisagenda Psychiatrie

Vorig jaar is de NVvP gestart met het ontwikkelen van de Kennisagenda Psychiatrie. Onder leiding van een werkgroep is geëvalueerd waar in de patiëntenzorg gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing. Het doel is te komen tot een Kennisagenda met een top-10 prioritering van de belangrijkste en meest urgente kennishiaten. Prof. dr. Ralph Kupka, voorzitter van de werkgroep, presenteert de Kennisagenda op het Voorjaarscongres.

Vereniging

In the spotlight: Kennisagenda Psychiatrie

Vorig jaar is de NVvP gestart met het ontwikkelen van de Kennisagenda Psychiatrie. Onder leiding van een werkgroep is geëvalueerd waar in de patiëntenzorg gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing. Het doel is te komen tot een Kennisagenda met een top-10 prioritering van de belangrijkste en meest urgente kennishiaten. Prof. dr. Ralph Kupka, voorzitter van de werkgroep, presenteert de Kennisagenda op het Voorjaarscongres.

Over dit artikel
Auteur
Ralph Kupka
Over de auteur

Prof. dr. R.W. Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc en
psychiater bij GGZ in Geest en Altrecht

Printdatum
5 februari 2019
E-pubdatum
8 februari 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Ralph Kupka
Over de auteur

Prof. dr. R.W. Ralph Kupka, hoogleraar bipolaire stoornissen aan het Amsterdam UMC, locatie VUmc en
psychiater bij GGZ in Geest en Altrecht

Printdatum
5 februari 2019
E-pubdatum
8 februari 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217