Nummer 2, March 2019

In dit nummer

Voorwoord
Eenheid p. 5
Robert Vermeiren
Vereniging
Nieuws NVvP pp. 6-9
Redactie
Opleiding
Later als ik groot ben... pp. 34-35
Mariëtte Baks
Media & Cultuur
Psychiatrie uit de kunst pp. 36-37
Redactie
Column
Stoop p. 38
Lotje Houwert-Steins Bisschop