De Psychiater Nummer 2, p. 11
mrt 2019, jaargang 26
De Psychiater Nr. 2, p. 11
mrt 2019, jr. 26
Vereniging

VOORSTEL NIEUWE VERENIGINGSSTRUCTUUR (2) ‘Wat vinden we van een professioneel bestuurder?’

De verenigingsstructuur van de NVvP wordt herzien. Een eerder voorstel hiertoe vanuit het bestuur wees de Ledenraad vorig jaar af. Een adviescommissie buigt zich nu over hervorming van de structuur. In De Psychiater komt telkens een ander lid van deze commissie aan het woord over de vorderingen. Dit keer dr. Annette Hegeman, psychiater in het St. Antonius Ziekenhuis.

Vereniging

VOORSTEL NIEUWE VERENIGINGSSTRUCTUUR (2) ‘Wat vinden we van een professioneel bestuurder?’

De verenigingsstructuur van de NVvP wordt herzien. Een eerder voorstel hiertoe vanuit het bestuur wees de Ledenraad vorig jaar af. Een adviescommissie buigt zich nu over hervorming van de structuur. In De Psychiater komt telkens een ander lid van deze commissie aan het woord over de vorderingen. Dit keer dr. Annette Hegeman, psychiater in het St. Antonius Ziekenhuis.

Over dit artikel
Auteur
Mariëtte Baks
Over de auteur

Mariëtte Baks, wetenschapsjournalist

Printdatum
19 maart 2019
E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Mariëtte Baks
Over de auteur

Mariëtte Baks, wetenschapsjournalist

Printdatum
19 maart 2019
E-pubdatum
22 maart 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217