De Psychiater Nummer 4, p. 9
jun 2019, jaargang 26
De Psychiater Nr. 4, p. 9
jun 2019, jr. 26
Opinie

Volwassenenpsychiatrie schiet te kort in de behandeling van jongvolwassenen!

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 komen ze steeds vaker de spreekkamer van de volwassenenpsychiatrie binnen: de jongvolwassenen van 17 tot 23 jaar. Als ze dan ook nog ADHD of autisme hebben, en dus vaak een ontwikkelingsleeftijd die lager ligt dan de kalenderleeftijd, is de werkwijze binnen de volwassenenpsychiatrie niet passend. Bijscholing op het gebied van ontwikkelingspsychologie en systemisch behandelen is dan nodig. Wij durven te stellen dat binnen de huidige volwassenenpsychiatrie veel zaken blijven liggen die van belang zijn voor de jongvolwassene en diens systeem, waardoor de behandeling inhoudelijk minder goed is en langer duurt.

Opinie

Volwassenenpsychiatrie schiet te kort in de behandeling van jongvolwassenen!

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 komen ze steeds vaker de spreekkamer van de volwassenenpsychiatrie binnen: de jongvolwassenen van 17 tot 23 jaar. Als ze dan ook nog ADHD of autisme hebben, en dus vaak een ontwikkelingsleeftijd die lager ligt dan de kalenderleeftijd, is de werkwijze binnen de volwassenenpsychiatrie niet passend. Bijscholing op het gebied van ontwikkelingspsychologie en systemisch behandelen is dan nodig. Wij durven te stellen dat binnen de huidige volwassenenpsychiatrie veel zaken blijven liggen die van belang zijn voor de jongvolwassene en diens systeem, waardoor de behandeling inhoudelijk minder goed is en langer duurt.

Over dit artikel
Auteurs
Fenna van Koningsveld, Monique Swartjes
Over de auteurs

Fenna Koningsveld, psychiater en teamleider zorg  in de Volwassenenpsychiatrie bij Dimence in Almelo;
Monique Swartjes, verpleegkundig specialist in de Volwassenenpsychiatrie bij Dimence in Almelo.

Printdatum
11 juni 2019
E-pubdatum
14 juni 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteurs
Fenna van Koningsveld, Monique Swartjes
Over de auteurs

Fenna Koningsveld, psychiater en teamleider zorg  in de Volwassenenpsychiatrie bij Dimence in Almelo;
Monique Swartjes, verpleegkundig specialist in de Volwassenenpsychiatrie bij Dimence in Almelo.

Printdatum
11 juni 2019
E-pubdatum
14 juni 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217