De Psychiater Nummer 5, pp. 12-13
jul 2019, jaargang 26
De Psychiater Nr. 5, pp. 12-13
jul 2019, jr. 26
Beroepsuitoefening

CRUCIAAL VOOR DE WVGGZ: VOORUITDENKEN ‘Gedwongen zorg blijft een ultimum remedium

In 2010 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) voor het eerst naar de Tweede Kamer gestuurd, daarna eindeloos aangepast, maar in januari 2020 lijkt het eindelijk van kracht te worden. In het zogeheten Ketenprogramma bereiden het Openbaar Ministerie, GGZ Nederland, MIND, de Raad voor de Rechtspraak, stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP), de politie en de NVvP gezamenlijk de invoering van de nieuwe wet voor. Ook geneesheer-directeuren Houkje Tamsma (GGZ Friesland) en dr. Tanja Berger (GGZ Drenthe), die namens de NVvP in het landelijk Ketenprogramma zitting hebben, nemen hieraan deel. Een gesprek over kansen en hobbels.

Houkje Tamsma: ‘De crux is dat de verplichte zorg niet meer gebonden is aan opname in een kliniek’
Beroepsuitoefening

CRUCIAAL VOOR DE WVGGZ: VOORUITDENKEN ‘Gedwongen zorg blijft een ultimum remedium

In 2010 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) voor het eerst naar de Tweede Kamer gestuurd, daarna eindeloos aangepast, maar in januari 2020 lijkt het eindelijk van kracht te worden. In het zogeheten Ketenprogramma bereiden het Openbaar Ministerie, GGZ Nederland, MIND, de Raad voor de Rechtspraak, stichting Patiëntenvertrouwenspersoon (PVP), de politie en de NVvP gezamenlijk de invoering van de nieuwe wet voor. Ook geneesheer-directeuren Houkje Tamsma (GGZ Friesland) en dr. Tanja Berger (GGZ Drenthe), die namens de NVvP in het landelijk Ketenprogramma zitting hebben, nemen hieraan deel. Een gesprek over kansen en hobbels.

Houkje Tamsma: ‘De crux is dat de verplichte zorg niet meer gebonden is aan opname in een kliniek’
Over dit artikel
Auteur
Maurice Timmermans
Over de auteur

Maurice Timmermans, wetenschapsjournalist

Printdatum
23 juli 2019
E-pubdatum
26 juli 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Maurice Timmermans
Over de auteur

Maurice Timmermans, wetenschapsjournalist

Printdatum
23 juli 2019
E-pubdatum
26 juli 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217