De Psychiater Nummer 6, p. 6
sep 2019, jaargang 26
De Psychiater Nr. 6, p. 6
sep 2019, jr. 26
Column

Hoe gaat het?

Het bestuur van de NVvP schrijft om beurten een column over (beleids)ontwikkelingen in de psychiatrie.

Bij zijn aantreden als voorzitter van de NVvP (april 2016 tot april 2019) stelde Damiaan Denys de vraag, wat de identiteit van de psychiater is. De literatuur over ‘professionaliteit’ levert een set criteria: een professional wendt wetenschappelijke kennis en expertise aan om een, overstijgend, ‘publiek goed’ te waarborgen. Twee dingen zijn daarbij cruciaal, namelijk de morele opdracht die daarmee gesteld wordt aan de professie, en de noodzakelijke integriteit en samenhang van deze criteria: als het professionele handelen in de praktijk niet strookt met de wetenschap, verliest het zijn kennislegitimatie; lijkt de beroepsgroep de maatschappelijke opdracht te verwaarlozen, verliest die zijn sociale legitimatie.

  

Column

Hoe gaat het?

Het bestuur van de NVvP schrijft om beurten een column over (beleids)ontwikkelingen in de psychiatrie.

Bij zijn aantreden als voorzitter van de NVvP (april 2016 tot april 2019) stelde Damiaan Denys de vraag, wat de identiteit van de psychiater is. De literatuur over ‘professionaliteit’ levert een set criteria: een professional wendt wetenschappelijke kennis en expertise aan om een, overstijgend, ‘publiek goed’ te waarborgen. Twee dingen zijn daarbij cruciaal, namelijk de morele opdracht die daarmee gesteld wordt aan de professie, en de noodzakelijke integriteit en samenhang van deze criteria: als het professionele handelen in de praktijk niet strookt met de wetenschap, verliest het zijn kennislegitimatie; lijkt de beroepsgroep de maatschappelijke opdracht te verwaarlozen, verliest die zijn sociale legitimatie.

  

Over dit artikel
Auteur
Alan Ralston
Over de auteur

Dr. Alan Ralston, medisch hoofd Zorglijn Acute en Intensieve Psychiatrie aan het UMC Utrecht en actief in de NVvP onder andere als bestuurslid.

Printdatum
17 september 2019
E-pubdatum
20 september 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Alan Ralston
Over de auteur

Dr. Alan Ralston, medisch hoofd Zorglijn Acute en Intensieve Psychiatrie aan het UMC Utrecht en actief in de NVvP onder andere als bestuurslid.

Printdatum
17 september 2019
E-pubdatum
20 september 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217