De Psychiater Nummer 7, pp. 14-15
okt 2019, jaargang 26
De Psychiater Nr. 7, pp. 14-15
okt 2019, jr. 26
Beroepsuitoefening

KWALITEITSINSTITUUT AKWA GGZ Van en voor het veld: psychiater maakt eigen afweging

Akwa GGZ is nog niet bij iedereen even goed bekend. De Psychiater stelde vijf vragen aan twee bij Akwa GGZ betrokken psychiaters: prof. dr. Ralph Kupka, vicevoorzitter van Akwa GGZ, en prof. dr. Niels Mulder, voorzitter van de Commissie Kwaliteitszorg NVvP, over de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten.

Beroepsuitoefening

KWALITEITSINSTITUUT AKWA GGZ Van en voor het veld: psychiater maakt eigen afweging

Akwa GGZ is nog niet bij iedereen even goed bekend. De Psychiater stelde vijf vragen aan twee bij Akwa GGZ betrokken psychiaters: prof. dr. Ralph Kupka, vicevoorzitter van Akwa GGZ, en prof. dr. Niels Mulder, voorzitter van de Commissie Kwaliteitszorg NVvP, over de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten.

Over dit artikel
Auteur
Irene Hemels
Over de auteur

Irene Hemels, wetenschapsjournalist

Printdatum
22 oktober 2019
E-pubdatum
25 oktober 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Irene Hemels
Over de auteur

Irene Hemels, wetenschapsjournalist

Printdatum
22 oktober 2019
E-pubdatum
25 oktober 2019
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217