De Psychiater Nummer 2, p. 13
mrt 2020, jaargang 27
De Psychiater Nr. 2, p. 13
mrt 2020, jr. 27
Opinie

Echt samen beslissen

Belang en noodzaak van gedeelde besluitvorming staan niet meer ter discussie. Rapporten van de Patiëntenfederatie Nederland en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het visiedocument van de Federatie Medische Specialisten en het Hoofdlijnenakkoord zijn hier ondubbelzinnig over. Gedeelde besluitvorming wordt echter vaak gezien als instemming vragen voor de behandeling die professionals het meest geschikt vinden na de diagnostiek.

Referenties

  1. Westermann GMA en Maurer JMG (2015): Gedeelde besluitvorming in de ggz: het adviesgesprek in de jeugd-ggz als voorbeeld. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57,352-360. https://www.dialoogmodel.nl/hulpverleners/methode/dialoog/
  2. Westermann GMA en Maurer JMG ( 2018) Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ.

Opinie

Echt samen beslissen

Belang en noodzaak van gedeelde besluitvorming staan niet meer ter discussie. Rapporten van de Patiëntenfederatie Nederland en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het visiedocument van de Federatie Medische Specialisten en het Hoofdlijnenakkoord zijn hier ondubbelzinnig over. Gedeelde besluitvorming wordt echter vaak gezien als instemming vragen voor de behandeling die professionals het meest geschikt vinden na de diagnostiek.

Referenties

  1. Westermann GMA en Maurer JMG (2015): Gedeelde besluitvorming in de ggz: het adviesgesprek in de jeugd-ggz als voorbeeld. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57,352-360. https://www.dialoogmodel.nl/hulpverleners/methode/dialoog/
  2. Westermann GMA en Maurer JMG ( 2018) Praktijkboek gedeelde besluitvorming in de GGZ.

Over dit artikel
Auteur
George Westermann
Over de auteur

Dr. George Westermann, kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut en geneesheer-directeur 

Printdatum
17 maart 2020
E-pubdatum
20 maart 2020
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
George Westermann
Over de auteur

Dr. George Westermann, kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut en geneesheer-directeur 

Printdatum
17 maart 2020
E-pubdatum
20 maart 2020
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217