De Psychiater Nummer 2, p. 1
mrt 2020, jaargang 27
De Psychiater Nr. 2, p. 1
mrt 2020, jr. 27
Voorwoord

Intussen op de redactie...

werkt het team van De Psychiater aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning.

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website, nieuwsbrieven en LinkedIn) inzetten voor informatie aan psychiaters over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening voor en door psychiater zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via De Psychiater, neem dan contact op via redactie@depsychiater.nl.

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Voorwoord

Intussen op de redactie...

werkt het team van De Psychiater aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning.

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website, nieuwsbrieven en LinkedIn) inzetten voor informatie aan psychiaters over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening voor en door psychiater zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via De Psychiater, neem dan contact op via redactie@depsychiater.nl.

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Over dit artikel
Auteur
Larina Mac Donald
Over de auteur

Larina Mac Donald, eindredacteur De Psychiater

Printdatum
17 maart 2020
E-pubdatum
20 maart 2020
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Larina Mac Donald
Over de auteur

Larina Mac Donald, eindredacteur De Psychiater

Printdatum
17 maart 2020
E-pubdatum
20 maart 2020
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217