De Psychiater Nummer 4, pp. 20-23
jun 2020, jaargang 27
De Psychiater Nr. 4, pp. 20-23
jun 2020, jr. 27
Beleid

EXPERTISECENTRA SPECIALISTISCHE JEUGDHULP ‘Passende zorg bieden in netwerken’

De totstandkoming van expertisecentra specialistische jeugdhulp voor jongeren met complexe problemen moet een eind maken aan de versnippering in de zorg voor deze doelgroep. Twee pilots – beide specifiek gericht op jongeren met een eetstoornis – moeten ook de basiskennis bieden voor de optimale behandeling van andere complexe problemen bij jongeren. Kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Arne Popma licht de opzet toe.

’We gaan geen stellingen innemen, maar experimenteren en leren van elkaar’
Beleid

EXPERTISECENTRA SPECIALISTISCHE JEUGDHULP ‘Passende zorg bieden in netwerken’

De totstandkoming van expertisecentra specialistische jeugdhulp voor jongeren met complexe problemen moet een eind maken aan de versnippering in de zorg voor deze doelgroep. Twee pilots – beide specifiek gericht op jongeren met een eetstoornis – moeten ook de basiskennis bieden voor de optimale behandeling van andere complexe problemen bij jongeren. Kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Arne Popma licht de opzet toe.

’We gaan geen stellingen innemen, maar experimenteren en leren van elkaar’
Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
9 juni 2020
E-pubdatum
12 juni 2020
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Frank van Wijck
Over de auteur

Frank van Wijck, wetenschapsjournalist

Printdatum
9 juni 2020
E-pubdatum
12 juni 2020
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217