De Psychiater Nummer 5, pp. 18-19
jul 2020, jaargang 27
De Psychiater Nr. 5, pp. 18-19
jul 2020, jr. 27
Beleid

DE BALANS NA EEN HALF JAAR WVGGZ ‘De rechtspositie van patiënten verschilt per postcode’

Een meldpunt, een petitie in de Tweede Kamer (waarbij de NVvP vijfentwintig meter aan administratie uitrolde) en de plotse aankondiging van de reparatiewetgeving. Het eerste half jaar waarin de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is ingevoerd, verliep turbulent. De geneesheer-directeuren Pieter Prins en Houkje Tamsma kijken terug, én vooruit.

Houkje Tamsma: 'Het blijft gek dat rechters zaken verschillend interpreteren'
Beleid

DE BALANS NA EEN HALF JAAR WVGGZ ‘De rechtspositie van patiënten verschilt per postcode’

Een meldpunt, een petitie in de Tweede Kamer (waarbij de NVvP vijfentwintig meter aan administratie uitrolde) en de plotse aankondiging van de reparatiewetgeving. Het eerste half jaar waarin de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is ingevoerd, verliep turbulent. De geneesheer-directeuren Pieter Prins en Houkje Tamsma kijken terug, én vooruit.

Houkje Tamsma: 'Het blijft gek dat rechters zaken verschillend interpreteren'
Over dit artikel
Auteur
Maurice Timmermans
Over de auteur

Maurice Timmermans, wetenschapsjournalist

Printdatum
21 juli 2020
E-pubdatum
24 juli 2020
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217


Over dit artikel
Auteur
Maurice Timmermans
Over de auteur

Maurice Timmermans, wetenschapsjournalist

Printdatum
21 juli 2020
E-pubdatum
24 juli 2020
ISSN print
1380-3468
ISSN online
2468-2217